×
1
BRAND ˅
TOYOTA
2
MODEL ˅
CAMRY
3
YEAR ˅
2018-2024 (XV/ACV70)
4
COLOR ˅
Burgundy Red No.27
18,900.00 ฿ TOYOTA CAMRY 2018-2024 (XV/ACV70)
TOYOTA CAMRY Year 2018-2024 (XV/ACV70) 18,900.00 ฿
x
เงื่อนไขและข้อตกลง

1.สินค้าผลิตตามออเดอร์ ระยะเวลาการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นเวลา 30-45 วัน นับตั้งแต่มีการชำระค่าสินค้า

2.บางครั้งอาจเกิดปัญหาในการขนส่งจากต่างประเทศซึ่งอาจทำให้ล่าช้าได้ถึง 30 วัน

3.หลังจากนำเข้ามาแล้วใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-3 วันทำการ โดยขนส่ง Kerry Express

4.การสั่งสินค้าพรีออเดอร์ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

5.ลูกค้าที่มีความรีบเร่งต้องการสินค้าด่วนไม่แนะนำให้สั่งแบบพรีออเดอร์

6.สินค้าอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของเที่ยวบินส่งของ ซึ่งทางร้านไม่ทราบล่วงหน้าได้ เนื่องจากทางร้านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วต้องรอรับสินค้าอย่างเดียว ไม่สามารถคืนเงินได้

7.การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าสามารถกระทำได้ก่อนการชำระเงินเข้ามาเนื่องจากทางร้านยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

8.ลูกค้าควรตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ยอมรับเงื่อนไขข้างต้น